geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen

Hoofdpagina

Voorwoord

Buikhuizens door de eeuwen heen.





De laatste nieuwtjes over de Buikhuisens en Buikhuizens



Annke Ritsken (Buikhuizen 1970) heeft een mooie website, waarop zij zich als gewichtsconsulente presenteert met aardige wetenswaardigheden.

Voor haar pagina op deze site: klik hier.




Het leven van een zakenman gaat niet altijd over rozen. Soms moest er blijkbaar omtrent de condities hard onderhandeld worden en konden de geschillen naar het lijkt hoog oplopen, dat Hendrik Buikhuizen (1870) noopte de openbaarheid op te gaan zoeken en op 7 december 1937 de onderstaande advertentie plaatste
Of het echt geholpen heeft, weet ik niet, maar het feit is, dat een week later alles weer koek en ei was, geldt op de nevenstaande advertentie op 14 december 1937

div12 Hendrik 1870 div11 Hendrik 1870
Leeuwarder Courant, 07-12-1937 Leeuwarder Courant, 14-12-1937




Wie overkomt dat niet eens een keer: tegen het eind van de maand te veel maand over.
div11 anneke 1941
begin van de maand eind van de maand




De Militie Registers


Momenteel zijn vrijwilligers bezig om de Militie Registers online te zetten.
Het is nog een project in opbouw, maar levert toch al leuke resultaten op. In dit register staat of een persoon goedgekeurd, vrijgesteld of afgekeurd is en vaak nog enige informatie over lengte en lichaamsbouw. Verder nog de geboorte datum, namen van de ouders en het beroep. Verder kon je hierna nog in- of uitgeloot worden.
Hieruit blijkt dat de eerste generaties in Harlingen niet echt groot van stuk waren.
Verder kon men, als men toch voor de dienst was ingeloot, een plaatsvervanger instellen.
Zover ze ingeloot waren hebben de Buikhuizens zelf gediend.
Er staan momenteel negen Buikhuizens vermeld, waarvan er slecht twee in actieve dienst zijn geweest. (vet gedrukt)
Van Hermanus (1844), Hendrik (1847), Jacobus (1850), Hermanus (1868), Hendrik (1870), Harmen (1886), Betting (1893), Stoffer (1895)en Hermanus Buikhuizen (1902), staat de informatie al online.

Zie verder de pagina: Buikhuizens en De Militie


Voor een goede uitleg over de Militie Registers klik op een onderstaaande link.

Regionaal Archief Zutphen
Tresoar
Het Utrechts Archief
Informatieblad, Brabants Historisch Informatie Centrum


Het Stadsarchief van Amsterdam heeft een zeer uitgebreid overzicht over militie en militaire zaken en wat in haar archief te vinden is. Het is een pdf-bestand van meer dan 130 pagina's.
Info militie zaken Stadsarchief Amsterdam


Goede informatie uit de website van de Militie Registers zelf:

www.militieregsiter.nl
begrippenlijst

nummerlijst afkeuringen (ziekten en gebreken)
Deze lijst staat op pdf-formaat en kan gedownload worden


Een aantal van de wetten en wijzigingen op de militie en dienstplicht zijn te vinden op de website van Frank van de Velde



-------------------------------------------------------



De naam Buikhuizen

Tot voorkort waren de gevonden Buikhuizens en Buikhuisens allen nazaten van Luurt Hendriksz Buikhuis. Doch in de archieven van het Centraal bureau voor Genealogie heb ik twee Buikhuisens gevonden, die geen nazaten van deze Luurt zijn. In in een rechtzaak in 1777 te Ternate, Nederlands IndiŽ (archiefnummer VIBDNI00134)zijn de namen Ferdinand Buikhuizen en Elisabeth Buikhuisen genoemd. Het zijn fotokopieŽn van stukken betreffende een rechtzaak tussen de burger Ferdinand Buikhuisen, de eiser, contra sergeant Johan Fredrik Rauch, gedaagde. Het betreft 48 kopieŽn, waarbij meerdere keren pagina's voor de helft zijn gekopieerd en het geschreven moeilijk leesbaar is. Verder bol staat van ambtelijke taal en pasages, waardoor de intentie van de zaak even niet duidelijk is. Ik heb ook slechts 10 pagina's gekopieerd om thuis de inhoud eens rustig te bekijken en mogelijk meer inzicht te kunnen verkrijgen. Maar buiten, dat Ferdinand Buikhuisen blijkbaar onheus is bejegend en de gedaagde in het openbaar de eiser om vergiffenis wilt vragen, ben ik niet veel wijzer geworden. De naam Elisabeth Buikhuisen ben ik nog niet echt in deze rechtzaak tegengekomen.
Wie deze Buikhuisens verder zijn, zal nog nagegaan moeten worden, dus WORDT VERVOLGD.




Extra aandacht voor de pagina "SCHEMATISCH OVERZICHT".

De afgelopen tijd heb ik dit overzicht eens goed bijgewerkt, alhoewel ik niet van allen foto's beschikbaar had en heb, maar ik hou mij aanbevolen, indien er gezellige foto's, vooral van de kleuter/baby tijd, mij worden opgezonden.
Verder wil, indien ik voldoende fotomateriaal binnen kan krijgen, bij het overzicht nog foto's van waar de buikhuizens gewoond hebben en/of geboren zijn.
Verder is alle informatie over de Buikhuizens welkom en laten we met zijn allen deze site tot een groot succes maken.




Er is een pagina met groepsfoto's toegevoegd. Mochten er nog meer van dergelijke foto's hebben, dan houdt deze site zich aanbevolen deze foto's hier te kunnen en mogen tonen.





-------------------------------------------------------

Frysl‚n on ice

Van Harry Buikhuizen uit Harlingen kreeg ik de volgende link toegezonden met foto's van Friesland in de sneeuw. Leuke en mooi foto's, beslist de moeite waard om te zien.

Harry Buikhuizen from Harlingen send me a link, on whitch you can see Friesland in the snow.
Nice pictures you want en have to look at it.

Klik hier voor de link / click here for the link



------------------------




Als u nog leuke nieuwtjes en weetjes hebt over Buikhuizens hebt, houdt de website zich zeker aanbevolen.




Het begin

Hinderik 1771tr

verhalen

Wat de Buikhuizens bezighoudt

Schrijfwijze van de naam Buikhuizen

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

foto albums

thema pagina's Buikhuizens

Geschiedenis archieven

vragen wachten op antwoorden

Contact