Stamboom Buikhuizen
De archieven door de eeuwen heen

Hoofdpagina

Het vastleggen van de registers door de eeuwen heen

AlgmeenDe DTB's
Tijdens het Consilie van Trente werd besloten, dat de pastoor in zijn parochie boek moest houden van de dopen, huwelijken en begravenissen (nu de DTB's genoemd). Bij de huwelijken moeten er twee getuigen genoteerd worden.
Verder waren er geen voorwaarden en konden de pastoors de boeken bijhouden, zoals zij zelf het beste vonden, waardoor een verscheidenheid van invullingen van deze boeken te zien geeft. Soms werd er ook de geboortedatum bij de dopen genoemd. wat de Buikhuizens betreft is het verschil al te zien tussen de dopen in Obergum en Dordrecht.Na 1812
In de Franse tijd heeft Napoleon de Code Civiel ingevoerd en kwam er een Burgelijke Stand en een Bevolkings Register. Zover het nog niet gebeurd was, kreeg elk huis een nummer en elke persoon een achternaam.
Na de Franse tijd moesten de kerkregisters (de DTB's) bij de gemeenten ingeleverd worden.
Zo rond 1900 ging het bevolkings register over op de gezinskaarten, waarop de hoofdbewoner met zijn vrouw en kinderen werden vermeld. Rond 1939 ging men over op de persoonskaarten, die gehandhaafd bleven tot het computer tijdperk en de burgelijke stand en het bevolkingsregister geautomatiseerd werd.


--------------------------------


Archief Stad Amsterdam

Archief van de Weeskamer: begraafregisters periode 1563 - 1811
Waardevolle en interesante informatie met goede uitleg.


Voorwoord

Geschiedenis archieven

Schematisch overzicht

Luurt Hendriksz Buikhuis

vragen wachten op antwoorden

Contact