geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Doetje Buikhuizen

Hoofdpagina

Doetje Buikhuizen, 05-03-1890 te Almenum, Gem. Barradeel

Geboorte register 1890 Barradeel - archief Franeker, folio 21v akte 62
Doetje is geboren op 05-03-1890 te Almenum, Gem. Barradeel, des middags ten twaalf ure.
Dochter van Hendrik Buikhuizen en Engeltje Kroeze (2e huw).
Aangegeven op 06-03-1890 door Hendrik Buikhuizen, 43 jr, arbeider, wonende te Almenum.
Getuigen: Pieter Stedehouder, 41 jr, klerk, wonende te Almenum en Bouwe van den Berg, 30 jr, klerk, wonende te Sexbierum.

geb doetje 1890
Geboorte akte Doetje - archief Franeker.
Overlijdens register 1890 archief Franeker, akte 107.
Doetje Buikhuizen is overleden op 02-10-1890 te Almenum, Gem. Barradeel, des voormiddag ten half zes ure.
Doetje Buikhuizen was 6 mnd, geboren en wonende te Almenum, dochter van Hendrik Buikhuizen , arbeider en Engeltje Kroeze, zonder beroep, echtelieden, wonende te Almenum.
Aangegeven op 02-10-1890 door Hendrik Buikhuizen,47 jr, arbeider te Almenum, vader van de na te melden overledene en Peter Stedehouder, 41 jr, klerk te Sexbierum.

overl doetje 1890
Overlijdens akte Doetje - archief Franeker.
Bev. Reg. Almenum, Gem. Barradeel - Arch. Franeker
Woonde in haar korte leventje bij de ouders op A206 te Almenum.

Voor inzage deel Bev. Reg. Almenum: klik hier voor de linkerkant en klik hier voor de rechterkant.
---------------------------------------------------
Vader Hendrik 1847

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact