geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Dordrecht

Francina Buikhuisen

Hoofdpagina

Francina Buikhuisen, 12-06-1877 te Dordrecht

Geboorteregister 1877 Dordrecht 1837 - archief Dordrecht,folio 107v - akte 421
Francina is geboren op 12-06-1877 te Dordrecht, des namiddags ten twee ure, in het huis geteekend letter E no. 812 aan de Weeskinderendijk.
Dochter van Hendrik Buikhuisen(1837) en Johanna Wilhelmina van Schelt.
Aangegeven op 13-06-1877 door Hendrik Buikhuisen, 39 jr, jagt-opzigter, wonende alhier.
Hendrik Buikhuisen werd met een s geschreven en de handtekening is iets tussen de z en de s in.
Getuigen: Henri Jorisse Clausing, 32 jr, gemeente ambtenaar enJohannes Christiaan de Waard, 51 jr, gemeente ambtenaar; beiden wonende alhier.

geb Francina 1877
Geboorte akte Francina - archief Dordrecht
Huwelijksregister 1897 Dordrecht, folio 102, akte 200.
Getrouwd op 02-09-1897 te Dordrecht:
Francina Buikhuizen en Stephanus Johannes Heugens.
Francina was 20 jr, dienstbode, geboren en wonende alhier, minderjarig dochter van Hendrik Buikhuizen, arbeider, wonende alhier en Johanna Wilhelmina van schelt, overleden.
Stephanus Johannes was 21 jr, smid, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Wilhelmus Leonardus Heugens, smid en Cornelia de Man, zonder beroep; wonende beiden alhier.
Getuigen: Henri Jorisse Clausing, 52 jr; Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Legt, 29 jr; Jan Levanna, 33 jr, Jan Theodorus van Driel, 46 jr; allen commies ter secretarie, wonende alhier en niet verwant aan de comparanten.

Zij en haar vader tekenden Buikhuizen met een z.

Voor inzage kopie akte huwelijk: klik hier

Overlijdens Register 1937 Haarlem - archief Haarlem, folio 218 - akte 1465
Francina Buikhuizen is overleden op 19-12-1937 te Haarlem,des namiddags kwart voor een in deze gemeente, Hazepaterslaan 24.
Francina Buikuizen was 60 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Nagtraamstraat 22, echtgenoote van Stephanus Johannes Heugens, dochter van Hendrik Buikhuizen en Johanna Wilhelmina van Schelt, beiden overleden.
Aangegeven op 21-12-1937 door Willem van Amstel, 45 jr, aanspreker, wonende alhier.

overl francina 1877
De overlijdens akte - archief Den Haag


Overlijdens Register 1958 Haarlem - archief Haarlem, folio 117 - akte 693
Stephanus Johannes Heugens is overleden op 26-09-1958 te Haarlem, 82 jr, zonder beroep, zoon van Wilhelmus Leonardus Heugens en Cornelia de Man, beiden overleden.

Voor inzage kopie akte van overlijden Stephanus: klik hier.

Bev.reg. Dordrecht 1860-1890 - archief Dordrecht, deel 13 - blad 83
Kwam met haar ouders op 01-07-1871 mee uit Dubbeldam en woonde hier bij haar ouders.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 83: klik hier.


Bev.reg. Rotterdam - archief Rotterdam, deel 578 - blad 158
Francina Buikhuizen is hier op 07-10-1899 ingeschreven als vrouw van en met Stephanus Johannes Heugens en hun zoon Wilhelmus Leonardus Heugens, komende van Dordrecht.
Francina woonde hier met haar gezin op Drievriendenstraat 34 3 hoog.
Stephanus Johannes Heugens was geboren op 21-05-1876 te Dordrecht en hier van beroep smid.
Op 10-05-1900 ging het hele gezin naar Haarlem.


Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 158: klik hier.


Militie Registers
Francina Buikhuizen wordt hier genoemd als moeder bij de inschrijving/keuring van haar zoon Stephanus Johannes Heugens. Haar zoon woonde hier, evenaks Francina, in Haarlem, en hij was van beroep timmerman, schhool was L.O> 5e kl. en kreeg de kenmerk broederdienst. Stephanus was 1, 742 m. op 28-04-1927 geschikt voor dienst bevonden met een stempel op 29-06-1927 inzake voorl. vrij br.d. (= voorlopige vrijstelling broederdienst), had geen wenschen voor een legeronderdeel, was het meest geschikt bevonden voor de genie.
-----------------------------------------------
Vader Hendrik 1837

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact