geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Geertje Buikhuizen

Hoofdpagina

Geertje Buikhuizen, 26-08-1838 te Harlingen

Geboorte register te Harlingen 1838, folio 90, aangegeven 27-08-1838
Geboren op 26-08-1838 te Harlingen, des namiddags te vier uuren; aangegeven door Elisabeth Pieters van der Post, 50 jr en vroedvrouw.
Dochter van Hermanus Buikhuizen, 25 jr en varensgezel, met Riemke Johannes Brouwer moeder was 22 jr en zonder beroep.

geb Geertje 1838
Deel geboorte akte Geertje.

Voor inzage kopie gehele geboorte akte: klik hier.Huwelijks register Dordrecht 1872 - archief akte 205
Getrouwd op 06-11-1872 te Dordrecht:
Geertje Buikhuizen en Franciscus Antonius de Wolf.
Geertje was 34 jr, zonder beroep, geboren te Harlingen en wonende alhier, meerderjarige dochter van Hermanus Buikhuizen en Riemke Johannes Brouwer, beiden te Harlingen overleden.
Franciscus was 28 jr, geboren te Amsterdam (volgends bijlage op 19-07-1644) en wonende alhier, boekdrukker, meerderjarige zoon van Franciscus Willem de Wolf, 60 jr, schoenmaker en Hendrica Cecilia Verweij, 56 jr, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam.
Getuigen: Anthonij van Maarseveen, 65 jr; Johannes Christiaan de Waard, 47 jr; beiden geėmploijeerden; Gerrit Jacob Rijken, 40 jr, concierce en Johannes Brandt, 50 jr, stadsbode, allen niet verwant aan de comparanten en wonende alhier.

Voor inzage kopie huwelijk: klik hier

Overlijdens Register 1912 Dordrecht - archief Dordrecht, folio 8v - akte 28
Geertje Buikhuizen is overleden op 08-01-1912 te Dordrecht, des namiddags te negen uren, in het huis geteekend 127 aan de Vest.
Geertje Buikhuizen was 73 jr, zonder beroep, geboren te Harlingen en wonende alhier, echtgenoot van Franciscus Antonius de Wolf, dochter van Hermanus Buikhuizen en Riemke Johannes Brouwer, beiden overleden.
Aangegeven op 10-01-1912 door Johannes Laurentius Antonius Koppes, 62 jr, bedienaar van begrafenissen en Johan Diederik Holtheijer, 60 jr, gemeenteambtenaar, wonende beiden alhier.

ov hermanus 1813
akte van overlijden Geertje - archief Dordrecht
Bev. Reg. 1851-1860 Harlingen - archief Harlingen, folio 282
Geertje woonde hier bij haar ouders in de Kerkstraat, huis 247, wijk E
Geertje ging met het gezin mee gaat naar F 200

Voor inzage kopie bev.reg. 282: klik hier.


Bev. Reg. 1851-1860 Harlingen - archief Harlingen, folio 253
Geertje woonde hier bij haar ouders op Lanen 200 ( met opmerk: zie mede pag 392), wijk F
Geertje gaat met haar mee naar E 106

Voor inzage kopie bev.reg. 253: klik hier.


Bev. Reg. 1851-1860 Harlingen - archief Harlingen, folio 129
Geertje woonde hier bij haar ouders, tot hun overlijden, in de Vijverstraat 106 wijk 129.
Geertje ging alleen naar E 91

Voor inzage kopie bev.reg. 129: klik hier.


Bev. Reg. 1851-1860 dienstboden Harlingen - archief Harlingen, regel 193
Geertje Buikhuizen is hier ingeschreven in het dienstbodenregister in mei 1860 komende van E 106 A en is (tijdelijk overgeschreven naar E 91 en C 81.

Voor inzage kopie bev.reg. 193: klik hier.


Bev. Reg. Harlingen - archief Harlingen, folio 334(333)
Geertje Buikhuizen woonde hier op E 91, zonder beroep. In de kolom 20 aanmerkingen staat: zie dienstbode reg, ter letter B. Verder staat op dit blad ook het gezin van haar broer Hendrik (1847), met vrouw en twee kinderen.

Voor inzage kopie bev.reg. 334: klik hier.


Bev. Reg. 1860-1880 dienstboden Harlingen - archief Harlingen, inv. 2094-2096 - folio 6
Geertje Buikhuizen is hier ingeschreven op regel 63 als dienstmeid op 01-12-1861 en woonde als zodanig op verschillende adressen. Op 15-05-1866 vertrok Geertje naar Gouda.

Voor inzage kopie bev.reg. 6: klik hier.


Bev. Reg. 1860-1880 dienstboden Harlingen - archief Harlingen, folio 8
Geertje Buikhuizen is hier ingeschreven op 30-05-1867 regel 156, komende op 30-05-1867 van Gouda en woonde hier op R(B) 196 en H 72.
Geertje vertrok op 09-11-1871 naar Utrecht.

Voor inzage kopie bev.reg. 8: klik hier.


Bev. Reg. dienstboden Dordrecht - archief Dordrecht, inv 414 - folio 60
Geertje Buikhuizen is hier ingeschreven op 27-02-1872 op regel 18 met het beroep van dienstbode.
Geertje woonde hier op B 281 en haar huwelijk op 06-11-1872 is op haar regel ook vermeld.
Geertje kwam op 09-11-1971 van Harlingen en werd overgeschreven naar 12/111.

Voor inzage kopie bev.reg. 60: klik hier.


Bev. Reg. Dordrecht, 1860 - 1890, dl 12 blad 111
Geertje woont hier als vrouw van Franciscus Antonius de Wolff en ingeschreven op 01-12-1872.
Franciscus is geboren op 19-07-1944 te Amsterdam, was eerst blikslager en later boekdrukker.
Franciscus is overgeschreven van DB 56/37 en Geertje van 60/18.
Huisaanduidingen: A 155, Schuitemakersstraat 9 rood, Hooge Nieuwstraat 75 en Vest 127
Op 15-01-1885 werd haar broer Jacobus Buikhuizen (1850) uit Harlingen bij dit gezin ingeschreven, tot zijn ovelijden een maand later op 07-02-1885.

Voor inzage kopie bev.reg. 111: klik hier.


Bev. Reg. 1890 - 1917 Dordrecht - archief Dordrecht, dl W blad 657
Geertje Buikhuizen is hier met haar gezin op 01-01-1890 ingeschreven en woonde met haar gezin op Hooge Nieuwstraat 75, Vest 127, Hofstraat 18, Kasperspad 46 en Hofstraat 18 Het gezin was overgeschreven van 12/111.
Geertje woonde hier tot haar overlijden op 08-01-1912.
Franciscus was hier van beroep boekdrukker.

Voor inzage kopie bev.reg. 657: klik hier voor linker deel en klik hier voor rechter deel
---------------------------------------------------
vader Hermanus

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact