geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Dordrecht

Gerritje Buikhuisen 1871

Hoofdpagina

Gerritje Buikhuisen, 15-11-1871 Dordrecht

Geboorte register 1871 Dordrecht, akte 774, folio 195
15-11-1871, Dordrecht - akte 774, folio 195 Geritje was geboren op 15-11-1871 te Dordrecht, des voormiddags ten vijf uren, in het huis geteekend letter C no. 214a aan de Weeskinderendijk.Aangegeven door Sophia Maria van Leeuwen, weduwe van Johannes van Bakel, 37 jr en vroedvrouw.
Dochter van Hendrik Buikhuizen(1837-10-17) x Johanna Wilhelmina van Schelt.
Vader Hendrik Buikhuisen, arbeider, was op reis.

geb Gerritje1871
De geboore akte uit het geboorteregister van Dordrecht
Huwelijksregistger 1891 Dordrecht - archief Dordrecht, akte 237.
Getrouwd op 26-11-1891 te Dordrecht:
Gerritje Buikhuisen en Marinus Rackwitz.
Gerritje was 20 jr, dienstbode, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Hendrik Buikhuizen en Johanna Wilhelmina vab Schelt; beiden zonder beroep en wonende alhier.
Marinus was 21jr, smid, geboren te Zwijndrecht en wonende alhier. minderjarige zoon van Pieter Rackwitz, stoker, wonende alhier en Christina van der Ent, overleden.
Getuigen: Henri Jorisse Clausing. 47 jr; Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, 23 jr; Arie Pieter Klovert, 40 jr; allen gemeente ambtenaren, wonende alhier en niet verwant aan de comparanten.

In de marge van de akte is verslag gedaan van de scheiding. Akte vonnis 11-04-1894

Voor inzage kopie akte huwelijk: klik hierHuwelijks (scheiding) Register 1894 Dordrecht - archief Dordrecht, folio 110v - akte 215
Scheiding ingeschreven te Dordrecht op 20-09-184:
Gerritje Buikhuisen en Marinus Rackwitz.
Gerritje was de gedaagde en haar woon en verblijfplaats was onbekend.
Marinus was de eischer en overlegde een vonnis van de arrondissements rechtbank, alhier van 11-04-1894.
Getuigen: Henri Jorisse Clausing, 44 jr en Johan Diederik Hoetheijer, 43 jr; beiden gemeente ambtenaren en alhier woonachtig.

Voor inzage kopie akte scheiding: klik hier

Bev.reg. Dordrecht 1860-1890 deel 13 blad 83
Kwam met haar ouders op 01-07-1871 mee uit Dubbeldam en woonde hier bij haar ouders

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 83: klik hier.


Bev.reg. Amsterdam, overgenomen delen 51 / 128
Gerritje kwam als dienstbode, geloof N.H.), gescheiden, met dochter Christina Rackwitz (geb. 05-11-1892 te Rotterdam) op 30-11-1895 van Rotterdam en beiden gingen weer op 28-06-1901 naar Rotterdam.
Ingeschreven op de volgende adressen:
30-11-1895PKleine Houtstraaat 15 (ring 1 158/208)
20-06-1896(H of N) Zeedijk 57 (18/238)
14-07-1897ODijkstraat 7 -2hg (D16/177)
26-08-1897Olg Keizers div. str 8 hs (44/123)
22-06-1898NRidderstraat 15 hs (R 15/63)
06-08-1898GGPrinsengracht 294 kelder (P 28/87)
18-03-1899CCLeidsekruisstraat 25 onderhuis (L 19/145)Bev.reg. Rotterdam, gezinskaart 45161
Gerritje wordt hier op 02-07-1901 ingeschreven met haar dochter Christina Rackwitz, komende van Amsterdam. Na zijn geboorte op 06-03-1912 wordt ook Hendrikus Egbertus Anthonius Rackwitz als kleinzoon en zoon van Christina Rackwitz (05-11-1892) hier ingeschreven. Op 08-11-1913 gaan Christina en haar zoon Hendrikus naar haar eigen gezinskaart. In de kolom "aanmerkingen" staat nog achter Hendrikus: door de moeder erkent. Gerritje ging op 31-03-1919 naar " gezinskaart - Gerrit W van Winsheijm".

Voor inzage kopie gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg bij Gerrit Winsheijm te Rotterdam, archief Rottrdam
Gerritje Buikhuizen woonde hier op diverse adressen bij Gerrit Willem Winsheijm, geb op 10-02-1855 te Ter Aar en was van beroep broodbakker, en was vermeld als "niet verwand".
Als datum van inschrijving is hier vemeld 02-07-1901 van Amsterdam en overgenomen van haar gezinskaart.
Op 21-08-1939 is zij overgeschreven naar een eigen persoonskaart.

Voor inzage kopie gezinskaart Winsheijm: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-----------------------------------------------
Vader Hendrik 1837

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact