geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Harmen Buikhuizen

Hoofdpagina

Harmen Buikhuizen, 24-08-1886 te Harlingen - stamvader van de Bartlehiem clan

Geboorte register 1847 Harlingen - archief Harlingen, folio 51 - akte 195
Harmen is geboren op 24-08-1886 te Harlingen, des namiddags ten twee ure, wijk D.
Zoon van Hendrik Buikhuizen (1847) en Engeltje Kroeze (2e huw).
Aangegeven op 25-08-1886 door Hendrik Buikhuizen, 39 jr, werkman, wonende te Harlingen.
Getuigen: Roelof van der Meulen, 43 jr, commies ter secretarie, wonende te Harlingen en Jan Dreijer, 35 jr, commies ter secretarie, wonende te Harlingen.

geb harmen 1886
Geboorte akte Harmen archief Harlingen.

Huwelijksregister 1912 Metselawier, Gem. Oosdongeradeel - archief Leeuwarden, folio 56 en 56v - akte 54
Getrouwd op 06-07-1912 te Metselawier, gemeente Oostdongeradeel:
Harmen Buikhuizen met Abeltje Zwart.
Harmen is 25 jr, werkman, geboren te Harlingen en wonende te Oostrum, meerderjarige zoon van Hendrik Buikhuizen, overleden en Engeltje Kroeze, zonder beroep, wonende te Harlingen.
Bij voltrekking van dit huwelijk aanwezig en verklarende daartoe hare toestemming te verleenen.
Abeltje was 20 jr, zonder beroep, geboren Nijkerk in deze gemeente en wonende te Oostrum, minderjarige dochter van Douwe Zwart, overleden en Antje Kooistra, zonder beroep, wonende te Oostrum.
Bij voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig en verklarende hare toestemming te verleenen. Getuigen: Jenze Jan Talsma, 27 jr, gemeentesecretaris; IJnze Baumfalk, 27 je, ambtenaar ter secretaie; Folkert Kuiper, 21 jr, ambtenaar ter secretarie en Willem Kruizinga, 39 jr, veldwachter; allen wonende te Metselawier.

Voor inzage kopie akte huwelijk: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2

Overlijden volgens info Grafsteen
Volgens grafsteen is Harmen overleden op 11-10-1966 en is hij getrouwd geweest met Abeltje Zwart geb. 28-11-1891 en Abeltje is overleden op 30-08-1972. Beiden waren 80 jaar toen zij overleden.
---------------------------------------------------
Bev. Reg. 1880-1900 Harlingen - archief Harlingen, B-2 suppl B - folio 345 - 1e inschrijving
Harmen Buikhuizen woonde hier vanf zijn geboorte bij zijn ouders op G 336 en/of A 280 en/of G 276 en/of D 101 en/of G 249.
Harmen vertrok met het gezin van zijn vader en stiefmoeder op 15-05-1889 naar Almenum.

Voor inzage kopie bev.reg. 345: klik hier.


Bev. Reg. Almenum - gem. Barradeel - archief Franeker
Harmen Buikhuizen woonde hier bij zijn ouders op A 206.
Harmen kwam met het gezin van zijn vader op 15-06-1889 van Harlingen en ging op 18-10-1892 met het gezin weer naar Harlingen.

Voor inzage deel Bev. Reg. Almenum: klik hier voor de linkerkant en klik hier voor de rechterkant.

Bev. Reg. 1880-1900 Harlingen - archief Harlingen, B-2 suppl B - folio 345 - 2e inschrijving
Harmen Buikhuizen is hier met zijn vader Hendrik en zijn stiefmoerder Engeltje Kroeze op 24-10-1892 ingeschreven. en Harmen kwam met hen op 18-10-1892 van Almenum en woonde hier bij hen op H 282, A 73, D 93 en G 148.

Voor inzage kopie bev.reg. 345: klik hier.


Bev. Reg. 1900-1920 Harlingen - archief Harlingen, inv. 2110 - blad 524
Harmen Buikhuizen staat ook hier met zijn ouders met inschrijfdatum 24-10-1892 genoteerd, komende op 18-10-1892 van Almenum.
Harmen woonde hier bij zijn ouders op G 148 en Gardenierstraat 8
Harmen was met zijn moeder Engeltje Kroeze overgeschreven naar blad 210.

Voor inzage kopie bev.reg. 524: klik hier.


Bev. Reg. 1900-1920 Harlingen - archief Harlingen, inv. 2116 - blad 210
Harmen Buikhuizen woonde hier bij zijn moederEngeltje Kroeze, weduwe van H. Buikhuizen, op Gardenierstraat 8 en/of Anjelierstraat 7 en was van beroep zeeman.
Harmen was met zijn moeder mee overgenomen van blad 524.
Harmen vertrok op 08-06-1911 naar Oost-Dongeradeel.

Voor inzage kopie bev.reg. 210: klik hier.


Bev. Reg. 1900-1914 Tietjerksteradeel - archief "allefriezen.nl", folio 444
Harmen Buikhuizen woonde hier met zijn gezin op Oudkerk 151 en was van beroep arbeider.
Harmen is hier ingeschreven met vrouw en 2 kinderen in feb 1915, komende op 03-02-1915 van Wierum.
Harmen vertrok met zijn gezin en op 21-10-1915 naar Bartlehiem.
Abeltje Zwart is geboren op 28-11-1891 te Nijkerk.
Tevens werd op 21-10-1915 zijn broer Betting, geboren 11-03-1893 te Harlingen en komende op 27-09-1915 van Harlingen, ingeschreven. Betting is meegegaan met het gezin van zijn broer Harmen naar Bartlehiem.

Voor inzage kopie akte 444: klik hier.


Gezinskaart + vervolgkaart Hallum - Gem Ferwerderadiel
Harmen werd met zijn gezin op deze kaart ingeschreven op 1-11-1917. Hij was fabrieksarbeider en woonde op de nummers H 381, 411 en 410.
Zijn vrouw Abeltje Zwart was geboren op 28-11-1891 te (Ooster)Nijkerk.

Buiten zijn kinderen waren op de kaart ook bijgeschreven:
Betting Buikhuizen, zijn broer, geb. 11-03-1893 Harlingen. Betting ging op 24 mei 1918 weer naar Harlingen
Jacob Kooistra, n.v. (= niet verwant), geb 30-01-1885 Surhuizum. Kwam op 10-05-1918 van Bolsward en ging op 30-06-1919 naar Wijns.
Douwe Osinga, n.v., geb. 10-11-1902 Wijmbritseradeel. Kwam op 07-03-1921 van Akkrum en ging op 03-01-1922 weer naar Akkrum.
Anne Olivier, kostganger, geb 05-02-1902 Ameland. Kwam op 08-02-1922 van Aalzum en ging op 18-01-1924 naar Nes Ameland. was van beroep zuivelarbeider.
Gerrit de Jong, n.v., geb. 20-06-1903 Workum. Kwam op 11-01-1924 van Workum en van beroep machinist. Geen vertrek genoteerd.

Voor inzage kopie gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

Voor inzage kopie gezinskaart - vervolgkaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Leeuwarder Courant 16-09-1909 Rechtzaken - Rechtbank te Leeuwarden, zitting 15-09-1909
"Sijmen v.d. W., 21 jaar, schipper te Oostermeer, werd voor mishandeling van zijn knecht H. Buikhuizen, veroordeeld tot een geldboete van Fl 5,-- of 5 dagen hechtenis."

Het bovenvermeld artikel staat in de rechterkolom onder de kop "Vonnissen" nr 4.Rechtbank Leeuwarden 1916-1920 - archief Leeuwarden, inv. 102 - folio 159/1919 - volgnr 327
Harmen Buikhuizen, arbeider, 32 jr te Bartlehiem is aangeklaagd op 04-06-1919 wegens mishandeling.
De uitspraak was op 11-06-1919 en Harmen werd veroordeeld tot 15 gulden boete of 15 dagen hechtenis.

Voor inzage kopie akte 444: klik hier.


Leeuwarder Courant 10-03-1953
De co÷peratieve zuivelfabriek te Bartlehiem viert haar 60-jarig bestaan. Harm werd genoemd als personeel, dat meer dan 35 jaar bij deze fabriek werkzaam was.


Leeuwarder Courant 15-01-1955
"De heer Harm Buikhuizen was dezer dagen veertig jaar verbonden aan de co÷p zuivelfabriek te Bartlehiem. Hij is op het ogenblik weitapper De voorzitter van de fabriek en de directeur kwamen hem feliciteren met dit jubileum en overhandigden hem een enveloppe met inhoud".

melkfabriek bartlehiem
De oude melkfabriek te Bartlehiem waar Harmen ruim 40 jaar heeft gewerkt---------------------------------------------------
Vader:
Hendrik 1847

Kinderen:

Hendrik 1912

Douwe 1914

Betting 1915

Anne 1917

Johannes 1920

Antje 1921

Engeltje 1923

Pietje 1925

Doede 1926

Yme 1928

Ruurd 1929

Fokje 1930

Bertha1933

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

graf harmen 1886
Grafsteen Harmen en Abeltje