geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Dordrecht

Hendrik Buikhuizen 1837

Hoofdpagina

Hendrik Buikhuizen, 17-10-1837 Dordrecht

Geboorte archief Dordrecht 1837, folio 26, akte 634
Hendrik is geboren op 17-10-1837 te Dordrecht, des avonds ten half negen uren.
Zoon van Hendrik Buikhuis, 30 jr en van beroep schoenmaker, en Christina Cornelia van Scheers, 25 jr, zonder beroep.

geb Hendrik 1837
De geboorte akte uit het geboorteregister van Dordrecht

1e huwelijk

Huwelijks Registger Dordrecht 1860 - archief Dordrecht, akte 182.
Getrouwd op 07-11-1860 te Dordrecht: Hendrik Buikhuisen met Johanna Willemina van Schelt.
Hendrik was 23 jr en raffinadersknecht, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Buikhuisen, 54 jr, sluiswachter en Christina Cornelia van Scheers, 48 jr, zonder beroep; beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig en toestemmende. De bruidegom tekende met Buikhuizen.
Johanna Wilhelmina was 24 jr, als kind geboorte Eijhart, geboren en wonende te Dordrecht, zonder beroep, meerderjarige dochter van Pieter van Schelt, 45 jr en zaagmolenaar en Hendrika van Wijk, 45 jr, zonder beroep, beiden wonende te Dubbeldam, thans alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Willem Hendrik Boers, 67 jr; Anthonij van Maarseveen, 53 jr; beiden geemploieerde; Jacobus Nicolaas Monee, 66 jr, concierge en Thomas Willem Straatman Hendrikszoon, 51 jr, stadsbode; allen niet verwand en wonende alhier.

Voor inzage kopie 1e huwelijk: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 1b


De kinderen van Hendrik zijn allemaal tijdens zijn 1e huwelijk geboren.2e huwelijk
Huwelijks Register 1895 Dordrecht, folio 91 - akte 178
Hertrouwd op 26-09-1895 te Dordrecht:
Hendrik Buikhuizen met Cornelia Zandman.
Hendrik was 57 jr, scheepsslooper, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Johanna Wilhelmina van Schelt, meerderjarige zoon van Hendrik Buikhuizen en Christina Cornelia van Scheers; beiden overleden.
Cornelia was 42, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacobus Zandman, koopman en Maria Erkelens, overleden.
Getuigen: Henrie Jorisse Clausing, 50 jr; Johan Diederik Holtzaager, 44 jr; Johannes Brandt, 73 jr en Jan (Theodorus) van Driel, 44 jr; allen gemeente ambtenaren, wonende alhier en niet verwant aan de comparanten.


Voor inzage kopie 2e huwelijk: klik hier

Overlijdens register Dordrecht akte 232, folio 60v
Hendrik is overleden op 27-03-1908 te Dordrecht,des voormiddags te half zeven uren, in het huis geteekend 23 aan den Weeskinderendijk, 70 jr en van beroep slooper.
Weduwnaar van Cornelia Zandman, vroeger gehuwd geweest met Johanna Wilhelmina Schelt. Ouders overleden.

overlijden Hendrik 1837
Overlijdens akte uit het archief van Dordrecht

Bev.Reg. Dordrecht 1860 - 1890
Hendrik staat hier bij zijn ouders ingeschreven. Alhoewel het gehele gezin van zijn vader hier pas op 26-12-1861 incl. Hendrik staat ingeschreven , is Hendrik op 11-12-1860 naar dubbeldam vertrokken.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 1860-1890: klik hier linker pagina en klik hier rechter pagina.


Bev.reg. Dordrecht 1860-1890 deel 13 blad 83
Hendrik kwam met zijn vrouw en de in Dubbeldam geboren kinderen op 01-07-1871 van Dubbeldam naar Dordrecht. Hij was hier van beroep arbeider.
Hij heeft gewoond in/op Weeskinderendijk, C 214, E 815, E 811, Weeskinderendijk 29 en Heerk.dijk 23.
Zijn geboorte datum was hier 04-10-1837 en van zijn vrouw enkel 1834.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 83: klik hier.-----------------------------------------------Algemeen Politieblad 61/2677 pag. 5 - 28-01-1876
Bij beschikking van den Minister van Justitie: zijn aangesteld:
b.tot rijksveldwachters der 3e klasse, opzieners der jagt en visscherij:
o.a. Hendrik Buikhuizen, gepasporteerd militair, thans visscher te Dordrecht, (standplaats Dordrecht);

Voor inzage kopie Politieblad 61/2677: klik hier.


Algemeen Politieblad 1223/3511 pag 53 - 13-07-1883
Veranderingen in het personeel der Rijksveldwacht:
1e . op verzoek eervol ontslagen:
o.a. met 16 juni jl. de rijksveldwachter der 3e klasse (jachtopziener) H. Buikhuizen, te Dordrecht.

Voor inzage kopie Politieblad 1223/3511: klik hier.
-----------------------------------------------
Vader:
Hendrik 1807

Kinderen:

Christina Hendrika 1861

Hendrika Christina 1864

Hendrik 1866

Petronella 1869

Gerritje 1871

Leendert 1874

Francina 1877

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

Hendrik aanstelling
Hendrik's aanstelling tot Rijksveldwachter 3e klasse

Hendrik ontslag genomen
Hendrik wordt, op verzoek, eervol ontslag verleent als rijksveldwachter 3e klasse (jachtopziener)

Archief Centraal bureau voor Genealogie