geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Hike Buikhuizen

Hoofdpagina

Hike Buikhuizen, 07 nov 1894 te Alkmaar

Geboorte Register 1894 Alkmaar - archief Alkmaar, akte 402
Hike is geboren op 07 nov 1894 te Alkmaar, des namiddags ten negen ure in het huis staande alhier, aan het Baanpad 190, wijk F.
Aangegeven door de vader, machinist 27 jr.
Dochter van Hermanus Buikhuizen (1868) en Jantje Jellen.
Getuigen: Marten de Vries, schipper, 44 jr wonende te Alkmaar en Simen de Vos, schipper, 36, wonende te Alkmaar.

geb Hike 1894
Geboorte akte Hike - archief Alkmaar

Huwelijksregister 1919 Meppel, akte 16
Getrouwd op 22-03-1919 te Meppel: Hike Buikhuizen en Jacob Westerveen Hike was 24 jr, dienstbode, wonende te Meppel en meerderjarig.
Haar vader Hermanus was machinist en wonende te Amsterdam, "die met betrekking tot de toestemming voor het huwelijk na oproeping niet voor den Kantongerecht te Meppel is verschenen, blijkens akte van den twintigsten Februari negentien honderd negentien".
Jacob was 25 jr, machinist, geboren en wonende te Meppel.
Meerderjarige zoon van Hendrik Westerveen, overleden en Jentje de Groot, 63 jr.

Voor inzage kopie huwelijk: klik hier.


Berichtje in de Meppeler Courant van 08-03-1919

geb Hike 1894
Melding 0ndertrouw - archief Meppeler Courant


Als bijlage een gerechtelijke toestemming

Voor inzage kopie bijlage huwelijk: klik hier.

Bev. Reg. Alkmaar 1890 - 1900 - archief Alkmaar, folio 349
Hike woonde vanaf haar geboorte bij haar ouders op Baanpad 169, wijk F en Zeglis 13.

Voor inzage kopie bev.reg. 349: klik hier.


Bev. Reg. Alkmaar 1900 - 1910 - archief Alkmaar, folio 499
Hike woonde hier bij haar ouders op Zeglis 13 en Achterwezel 2.
Zij ging met het ouderlijk gezin op 24-10-1904 mee naar Amsterdam.

Voor inzage kopie bev.reg. 499: klik hier.


Bev. Reg. Amsterdam, archief Amsterdam overgenomen delen 149/162
Hike kwam met haar ouders op 25-10-1904 mee van Alkmaar.
Hike woonde hier bij haar ouders.

Adressen:25-10-1904Zoutkeetgracht 32 hs
07-03-1905Binnenvisscherstraat 6 1 hg
13-07-1905Haarlemmer Houttuinen 139 1 hg
04-12-1906Goudsbloemstraat 57 2 hg
Hike is enkel met broers en zussen op 05-01-1907 naar Meppel verhuisd.

Voor inzage kopie bev.reg. 149/162: klik hier.


Bev.Reg. Meppel - (dienstbode register) - archief Meppel, D 295
Hike staat hier met haar broers en zus ingeschreven in het dienstbode register op regel 293 komende van Amsterdam op 05-01-1907.
De kinderen werden op aparte adressen ondergebracht en Hike bleef hier ingeschreven tot haar huwelijk en ging toen naar de gezinskaart van haar man, Jacob Westerveen.
Hike heeft op verschillende adressen gewoon, maar dat is, mede door doorstrepen, moeilijk te lezen. O.a. bij wed. Westerveen in de Holstraat, alwaar zij vermoedelijk haar latere man Jacob Westerveen heeft ontmoet heeft.

Voor inzage kopie bev.reg. 295: klik hier.


Bev. Reg. Meppel, archief Meppel, folio 54
Hike Buikhuizen woonde hier met haar gezin op Bleekerseiland 4 en Bankastraat 6.
Hike was overgenomen van het diensboderegister folio 293.
Jacob Westerveen is geboren op 10-08-1893 te Meppel, van beroep machinist en was overgenomen van deel 556.

Voor inzage kopie bev.reg. 54: klik hier.Bij overlijden van dochter Jentina Westerveen op 25-01-1920, akte 10 - aangifte 26-01-1920, was de vader van beroep machinist.
Jentina was geboren op 27-12-1919 te Meppel.
------------------------------------------------
vader Hermanus 1868

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact