geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Johanna Buikhuizen

Hoofdpagina

Johanna Buikhuizen, 20-10-1896 te Alkmaar

Geboorte Register 1896 Alkmaar - archief Alkmaar, akte 395
Johanna is geboren op 20-10-1896 te Alkmaar, des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande alhier, aan het Baanpad 190.
Dochter van Hermanus Buikhuizen (1868) en Jantje Jellen.
Aangegeven op 21-10-1896 door de Hermanus Buikhuizen, machinist, 30 jr, wonende te Alkmaar.
Getuigen: Marten de Vries, schipper, 47 jr en wonende te Alkmaar en Simen de Vos, schipper, 40 jr en wonende te Alkmaar.

geb Johanna 1896
Geboorte akte Johanna - archief Alkmaar

Huwelijksregister 1923 Meppel, akte 15
Getrouwd op 03-02-1923 te Meppel:
Johanna Buikhuizen en Willem Derk Spraakman.
Johanna was 26 jr, zonder beroep, geboren te Alkmaar en wonende te Meppel, meerderjarige dochter van Hermanus Buikhuizen, 54 jr, machinist, wonende te Amsterdam, hierbij tegenwoordig en tot het voorgenomen huwelijk zijne toestemming gevende en van Jantje Jellen, ook bekend geweest als Jantje Jelle, overleden.
Willem Derk was 26 jr, handelsreiziger, geboren en wonende te Meppel, meerderjarige zoon van Willem Spraakman, 54 jr, koopman, en Lutina Martens, 52 jr, zonder beroep, beiden wonende te Meppel, hierbij tegenwoordig en tot het voorgenomen huwelijk hunne toestemming gevende.
Getuigen: Albertus Martinus van Vlaardingen, 30 jr, chaufffeur, zwager van de comparant; Jacob Westerveen, 29 jr, machinist en zwager van de comparante; beiden wonende te Meppel.

Voor inzage kopie huwelijk: klik hier.


Kinderen:Willem Spraakman 12-07-1923, Meppel
Hermanus Spraakman 12-02-1925, Meppel
Johan Willem Spraakman 27-09-1930, Meppel.

Bev. Reg. Alkmaar 1890 - 1900, folio 349
Johanna woonde vanaf haar geboorte bij haar ouders op Baanpad 190, wijk F en Zeglis 13.

Voor inzage kopie bev.reg. 349: klik hier.


Bev. Reg. Alkmaar 1900 - 1910, folio 499
Johanna woonde hier bij haar ouders op Zeglis 13 en Achterwezel 2.
Zij ging met het haar ouders op 24-10-1904 mee naar Amsterdam.

Voor inzage kopie bev.reg. 499: klik hier.


Bev. Reg. Amsterdam, overgenomen delen 149/162
Johanna Buikhuizen heeft tussen 15-10-1904 en 05-01-1907 bij haar ouders in Amsterdam gewoond. Het gezin kwam uit Alkmaar.
Johanna is enkel met haar broertjes en zusjes in 1907 naar Meppel verhuisd.
De ouders bleven in Amsterdam wonen.

Adressen: 25-10-1904 Zoutkeetgracht 32 hs
07-03-1905 Binnenvisscherstraat 6 1 hg
13-07-1905 Haarlemmer Houttuinen 139 1 hg
04-12-1906 Goudsbloemstraat 57 2 hg

Voor inzage kopie bev.reg. 149/162: klik hier.


Bev.Reg. Meppel - archief Meppel, D 295 (dienstbode register)
Johanna Buikhuizen staat hier met haar broes en zus ingeschreven op regel 295 komende van Amsterdam op 05-01-1907.
De kinderen werden op aparte adressen ondergebracht en Johanna bleef hier ingeschreven tot haar huwelijk en ging toen naar de gezinskaart van haar man, Willem Derk Spraakman.
Johanna heeft op verschillende adressen gewoon, maar dat is, mede door doorstrepen, moeilijk te lezen.

Voor inzage kopie bev.reg. 295: klik hier.


Bev. Reg. Meppel boek 89 - blad 38
Johanna Buikhuizen woonde aldaar op Molenstraat 9a als vrouw bij Willem Derk Spraakman.
Willem Derk was van beroep handelsreiziger.
Hij kwam van deel 11 blad 74 en zij van D 294.

Voor inzage kopie bev.reg. 38: klik hier.
------------------------------------------------
vader Hermanus 1868

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact