geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Johannes Buikhuizen

Hoofdpagina

Johannes Buikhuizen, 08-03-1892 te Almenum

Geboorte Register 1876 Almenum - archief Franeker, akte 60
Johannes is geboren op 08-03-1892 te Almenum, gem. Barradeel, des middags ten twaalf ure.
Zoon van Hendrik Buikhuizen (1847) en Engeltje Kroeze (2e huw).
Aangegeven door Hendrik Buikhuizen, 44 jr, arbeider, wonende te Almenum.
Getuigen: Pieter Stedehouder, 43 jr, klerk, wonende te Sexbierum en Bouwe van der Berg, 32 jr, klerk, wonende te Sexbierum.

geb Johannes 1892
Geboorte akte Johannes - archief Franeker.

Overlijdens Register 1896 Harlingen - archief Harlingen, folio 16 - akte 60 Johannes Buikhuizen is overleden op 30-04-1896 te Harlingen, des namiddags ten negen ure te Harlingen in wijk A.
Johannes Buikhuizen was 4 jr, geboren te Almenum en wonende te Harlingen, zoon van den eerst genoemde aangever en Engeltje Kroeze, zonder beroep; echtelieden, wonende aldaar.
Aangegeven door Hendrik Buikhuizen, 49 jr en sjouwer, vader van natenoemen overledene, wonende te Harlingen en Jan Dreijer, 45 jr, commies ter secretarie, wonende te Harlingen.

overl Johannes 1892
Overlijdens akte Johannes - archief Harlingen.

Bev. Reg. Almenum, gem Barradeel - arch. Franeker
Johannes woonde van zijn geboorte hier bij zijn ouders en ging met het gezin mee op 18-10-1892 naar Harlingen.

Voor inzage deel Bev. Reg. Almenum: klik hier voor de linkerkant en klik hier voor de rechterkant.


Bev. Reg. 1880-1900 Harlingen - archief Harlingen, B-2 suppl B - folio 345 - 2e inschrijving
Johannes Buikhuizen werd hier met zijn ouders op 24-10-1892 ingeschreven en kwam op 18-10-1892 met zijn ouders van Almenum.
Johannes woonde hier op H 282 en/of A 73 en/of D 93 en/of G 148 tot zijn overlijden op 30-04-1896.

Voor inzage kopie bev.reg. 345: klik hier.
---------------------------------------------------
Vader Hendrik 1847

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact