geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Johannes Buikhuizen

Hoofdpagina

Johannes Buikhuizen, 20-04-1903 te Harlingen

Geboorte Register 1903 Harlingen - archief allefriezen.com - folio 28v, akte 110
Johannes is geboren op 20-04-1903 te Harlingen, des voormiddags ten acht ure, alhier in wijk G.
Zoon van Hendrik Buikhuizen (1847) en Engeltje Kroeze (2e huw) Aangegeven 20-04-1903 door Hendrik Buikzuizen, 56 jr, los werkman, wonende te Harlingen.
Getuigen: Roelof van der Meulen, 59 jr, commies ter secretarie, wonende te Harlingen en Jan Dreijer, 52 jr, commies ter secretarie, wonende te Harlingen.

geb Johannes 1903
Geboorte akte Johannes - archief Harlingen.

Huwelijks Register 1928 Harlingen - archief allefriezen.nl, folio 98v en 99 - akte 98
Getrouwd op 15-11-1928 te Harlingen: Johannes Buikhuizen met Henderina Posthuma.
Johannes was 25 jr, bakker, geboren en wonende te Harlingen, meerderjarige zoon van Hendrik Buikhuizen, overleden en Engeltje Kroeze, huishoudster, wonende te Harlingen.
Henderina was 20 jr, zonder beroep, geboren te Rotterdam en wonende te Harlingen, minderjarige dochter van Nicholas Posthuma, wiens bestaan of verblijf onbekend is, waardoor hij moet worden geacht in de onmogelijkheid te zijn ten opzichte van dit huwelijk zijn wil te verklaren en Grietje Bakker, zonder beroep, wonende te Harlingen.
De moeder der bruid heeft hare toestemming tot dit huwelijk verleende blijkens akte, ingeschreven in het registervan huwlijkstoestemmingen dezer gemeente, in dato veertien november dezes jaars
Getuigen: Jippe Eisma, 59 jr en Jacob Noordbeek, 49 jr; beiden gemeente bode en wonende te Harlingen.

Voor inzage kopie akte huwelijk: klik hier

Voor inzage kopie uittreksel geboorte Johannes: klik hier

Voor inzage kopie uittreksel overlijden vader Hendrik: klik hier

Voor inzage kopie uittreksel Henderina Posthuma, Rotterdam : klik hier


Kantongerecht Harlingen 1828, akte 327
Door één of andere oorzaak wilde zijn moeder Engeltje Kroeze geen toestemming aan zoon Johannes tot het huwelijk met Hendrina Posthuma willen geven. Vader Henrdik was al overleden. Op 17-10-1928 verzocht Johannes om toestemming en op 30-10-1928 greeg hij gerechtelijk toestemming om met Hendrina Posthuma te mogen trouwen. In de akte is te lezen, dat zijn moederEngeltje Kroeze geen gehoor aan de oproeping tot het verschijnen op de zitting heeftgegeven en niet verschenen is.

Voor inzage kopie akte bijlage huwelijk gerecht: klik hier voor pag 1 - klik hier voor pag 2 - klik hier voor pag 3

15-11-1928, Harlingen - info trouwboekje
Op 15-11-1928 te Harlingen trouwt Johannes Buikhuizen met Henderina Posthuma.
Henderina is geboren op 10-09-1908 te Rotterdam. Haar ouders waren Nicholas Posthuma en Grietje Bakker.

tr Johannes 1903 tr2 Johannes 1903
Pagina 2 en 3 van het trouwboekje Pagina 4 en 5 (kinderen) van het trouwboekje

Volgens grafsteen Algemene Begraafplaats Harlingen
Johannes Buikhuizen is overleden op 15-01-1978 te Harlingen, 74 jr en begraven op de Algemene Begraafplaats te Harlingen.


Rouw advertenties Johannes

geb Johannes 1903 geb Johannes 1903
Overleden:
Henderina Posthuma is overleden op 07-04-1990 te Harlingen en begraven op woensdag 11-04-1990 omstreeks 14.00 uur, Algemene Begraafplaats te Harlingen.

Voor inzage rouwadvertentie Henderina: klik hier.
---------------------------------------------------

Bev. Reg. 1900-1920 Harlingen - archief Harlingen, inv. 2110 - blad 524
Johannes Buikhuizen is hier vanaf zijn geboorte ingechreven en woonde hier bij zijn ouders op G 148 en/of Gardenierstraat 8.
Johannes is met zijn moeder mee Engeltje Kroeze overgeschreven naar blad 210.

Voor inzage kopie bev.reg. 524: klik hier.


Bev. Reg. 1900-1920 Harlingen - archief Harlingen, inv. 2116 - blad 210
Johannes Buikhuizen woonde hier bij zijn moeder Engeltje Kroeze in de Gardenierstraat 8 en/of Anjelierstraat 7.
Johannes was mee overgenomen van blad 524.

Voor inzage kopie bev.reg. 210: klik hier.


Gezinskaart Harlingen, moeder Engeltje Kroeze archief Harlingen
Johannes Buikhuizen woonde hier bij zijn moeder op de Anjelierstraat 7.
Johannes is hier van beroep broodbakkersknecht en wordt overgeschreven naar een eigen kaart

Voor inzage kopie gezinskaart weduwe: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart Harlingen Johannes 1903
Start op de Nieuwstraat 16 en komt van gezinskaart E. Kroeze en vrouw Henderina Posthuma komt op 03-01-1929 van Egmond aan Zee. Johannes is hier bakker.
Verder met gezin gewoond op de volgende adressen:
25-09-1933 Heiligeweg 16a
25-09-1934 Kerkstraat 31a
Groote Kerkstraat 31c
12-05-1936 Noorderhaven 109b
08-09-1936 Nieuwstraat 47

Voor inzage kopie gezinskaart Johannes: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Vader Hendrik 1847

Kinderen:

Johannes 1929

Jacob 1930

Grietje 1932

Hendrik 1933

Eltje Freerk 1934

Hendrik Jacob 1938

Riny 1940

Anja 1943

Harmen 1946

Jasper 1950

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

div1 Johannes 1903
Hendrina en Johannes
graf Johannes 1903
Grafsteen Johannes en Henderina