geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom Buikhuizen
Tak: Harlingen

Johannes Buikhuijzen - 1903

Hoofdpagina

Johannes Buikhuijzen, 06-04-1903 te Amsterdam

Geboorte register 1903 Amsterdam - archief Amsterdam, akte 4306
Johannes is geboren op 06-04-1903 te Amsterdam, des namiddag ten half een ure in de stedelijke vrouwenkliniek.
Zoon van Antje Buikhuijzen 1877, ongehuwd moeder.
Antje is hier dienstbode van beroep en woont op de 1e Helmerstraat 95.
Aangegeven op 08-04-1903 door Curt Hendrik Wesseling, 33 jr en beambte van het hierna gemeld gesticht, wonende alhier.
Getuigen: Hendrik van Beek, 33 jr, ambtenaar, wonende te Ouder Amstel en Gauteer Oltmans, 34 jr, ambtenaar, wonende alhier.

Johannes is door een ander aangegeven en is de moeder Antje Buikhuijzen met een ij geschreven.
Hierdoor blijft Johannes in de registers te Amsterdam ook Buikhuijzen genoemd worden.

geb Johannes1903a
Geboorte akte Johannes - archief Amsterdam

Overlijdens register 1903 Amsterdam, deel 6, folio 42v, akte 288
2 Johannes is overleden op 26-04-1915 te Amsterdam, des namiddags ten negen ure in de gemmente Amsterdam.
Johannes Buikhuijzen was 12 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Antje Buikhuijzen, zonder beroep.
Johannes Buikhuijzen en zijn moeder worden ook hier met een ij geschreven.
Aangegeven op 28-04-1915 door Johannes Boonekamp, aanspreker, 43 jr, wonende alhier en Nicolaas Sikker, aanspreker, 44 jr, wonende alhier.

overl Johannes 1903a
Overlijdens akte Johannes - archief Amsterdam

Bev. Reg. Amsterdam - Gezinskaart moeder Antje Buikhuizen - archief Amsterdam
Regel 3: Johannes Buikhuijzen woonde vanaf geboorte bij moeder 1e Helmerstraat 95 en daarna op de Warmoesstraat 164.
Op 18-08-1903 alleen verhuisd naar Alkmaar bij H. Buikhuizen (broer moeder Antje), Achterwezel 12.
Regel 6: is op 15-12-1908 weer van weduwe Mathijs Gerrit van Riel gekomen.
Johannes woonde hier op Nicolaas Beetsstraat 104 (N9/170) tot zijn overlijden op 26-04-1915.

Voor inzage kopie Bev. Reg. eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Almaar 1900 - 1910, folio 499
Woonde hier bij het gezin van de broer van moeder Antje, Hermanus (1868) op de Achterwezel 12.
Kwam op 18-08-1903 van Amsterdam en ging weer op 10-06-1904 naar Amsterdam.

Voor inzage kopie bev.reg. 499: klik hier.


Bev. Reg. Amsterdam - Gezinskaart Elizabeth Christina Roos
Op 21-06-1904 van Alkmaar en op 28-01-1908 naar wed. Mathijs Gerrit van Riel.
Woonde hier op het adres: Nic. Beetsstraat 98 - 1 hoog.


Voor inzage kopie Bev. Reg. gezinskaart E.C. Roos: klik hier voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam,Overgenomen Delen 1892-1920 - archief Amsterdam deel 207 - blad 184
Johannes, hier genoemd als Buikhuizen, woonde hier bij Johanna Staude in de Nicolaas Beetsstraat 102 huis (N9.163) en hier vermeld als pleegkind.
Johannes was hier op 28-01-1908 overgenomen van de gezinskaart van Elisabeth Christina Roos en op 15-12-1908 overgeschreven naar de gezinskaart van zijn moeder Antje Buikhuizen.
Johanna Staude was hier vermeld als hoofd van het gezin, weduwe van Matthijs Gerrit van Riel en was op 19-04-1842 geboren te Naarden.

------------------------------------------------
moeder Antje 1877

Index op naam of geboortedatum

Contact