Stamboom Buikhuizen
Schrijfwijze van de naam Buikhuizen

Hoofdpagina

Hoe werd de naam Buikhuizen door de eeuwen heen geschreven.

In de beginperiode, nadat Napoleon de Code Civil had ingevoerd, keken de beambten blijkbaar niet zo nauw met het juist schrijven van de namen in de Burgelijke Stand en het Bevolkingsregister.
Dat resulteerde dat Luurt Beukhuis, later beter bekend in Dordrecht als Luurt Hendriksz Buikhuis, al verschillend geschreven is geworden. Met zijn kinderen werd de naam Buikhuizen ingevoerd en tegen het einde van de negentiende eeuw werden in Dordrecht Buikhuizens als Buikhuisen vermeld.

Tenzij anders wordt vermeld is de regel, dat links de naam van een Buikhuizen staat, zoals het in de akte vermeld wordt en rechts zoals de betreffende Buikhuizen, of de vader de akte heeft ondertekend.Hoe verschillend werd Luurt Beukhuis geschreven
luurt geb gerrit
Luurt geschreven bij geboorte Gerrit 1804 (DTB's)


luurt geb hendrik
Luurt geschreven bij geboorte Hendrik 1807 (DTB's)


luurt geb sipke
Luurt geschreven bij geboorte Sipke 1810 (DTB's)


Bovenstaand zijn de namen uit de DTB's (doop, trouw en begraaf boeken) van de kerken, zoals zij geschreven werden door de pastoors en dominee's.
Onderstaand de namen en handtekeningen uit de aktes van de burgelijke stand, vanaf rond 1812.luurt geb hermanus luurt geb hermanus
Luurt geschreven bij geboorte Hermanus 1813 Zoals Luurt de geboorte akte van Hermanus tekende


luurt geb frederik
Luurt geschreven bij geboorte Frederik 1816 luurt geb frederik
Zoals Luurt de geboorte akte van Frederik tekende


luurt geb klaartje luurt geb klaartje
Luurt geschreven bij geboorte Klaartje 1819 Zoals Luurt de geboorte akte alleen met Hinderk Buikhuizen tekende


luurt geb johannes luurt geb johannes
Luurt geschreven bij geboorte Johannes 1922 Zoals Luurt de geboorte akte alleen met iets van Hinderik Buikuizen tekende


luurt geb maria eddina
Luurt geschreven bij geboorte Johannes 1922 Maria Eddina (1826)weer geschreven als Luurt Hendrik Buikhuize zonder n.
Luurt was zelf niet bij de aangifte aanwezig.
Vervolgens werden de Buikhuizens als Buikhuizen verder in de akten vermeld. Totdat Hendrik Buikhuizen (1866) te Dordrecht zijn kinderen ging aangeven. Blijkbaar was het voor de ambtenaren van toen moeilijk om een s van een z te onderscheiden.

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact