Stamboom Buikhuizen
Zee en water

Hoofdpagina

Vanaf het begin hebben de Buikhuizens iets met de zee en water gehad.Het begint al met de stamvader: Luurt Hendriksz Buikhuis
Hierbij kan gesteld worden, dat de eerste generaties Buikhuizens meer het beroep van zeeman betrof en de huidige generaties meer om de pleziervaart gaat.
deel huw Hermanus 1813 Luurt Hendriksz Buikhuizen was zelf al schuitevoerder, volgens de info van diverse akten. Volgens de huwelijksakte (nevenstaand een aanhaling) van zijn zoon Hermanus (1813) was hij schipper en werd Hendrik Buikhuizen genoemd.


Hermanus (1813) was zelf ook zeeman en voer al als 15 jarige bij zijn oom, Hendrik van den Berg, op een Hoogaarts volgens de aanhalingen van een briefwisseling tussen B & W van Dordrecht en de Kolonel van de 9e Afd. Infanterie inzake eerder uit diensttreden van zijn broer Hendrik. (Dat overigens niet gelukt is.)


model hoogaarts
Dordrecht - Arch 5 inv 98 notulen vergaderingen B&W met bijlagen pag 558 2 mei 1831
Hendrik Buikhuis (1807). "is gelezen eene missive van den heer kolonel kommanderende de 9e afdeeling infanterie in het 4e district van Zeeland, geschreven te Oostburg den 26 apr 1831 A 142. Fiat insertio van die missive nr 764."
Nr 764 aan de kolonel enz. zeeland Oostburg:
"Dat dit zeker verkeerd verstaan of begrepen zal zijn, maar dat hij eene moeder heeft die nog 7 kinderen in leven heeft, te weten; ..... ..... Hermanus 15 jr die bij zijn oom met den hoogaarts vaart......."Model van een Hoogaarts

Hermanus is zijn verder leven zeeman gebleven, maar heb nog niet kunnen achterhalen op welke schepen Hermanus aangemonsterd had.
------------------------


Zijn zoon Hermanus van 1844 kwam na het overlijden van zijn vader Hermanus in een met zijn broers en zussen in het weeshuis trecht en is vandaar uit zijn zeemanspad begonnen. Dat was van korte duur gelet op de overlijdingsakte in 1864, waaruit blijkt dat deze Hermanus in dat jaar in de Oostzee verdronken.Volgens de opgegeven lengte en breedte graad moet dat ergens tussen Zweden en Polen hebben plaatsgevonden.

Onderstaand het extract van de overlijdingsakte 352, overlijdingsregister 1864 Gemeente Harlingen.

"In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den veertien der
maand Oktober is bij ons ondergtekende, Ambtenaar van den
Burgelijke Stand der gemeente Harlingen Provincie Friesland,
ontvangen een extract uit het dagboek aangehouden aan boord van
het Nederlandsche Kofschip Bordeaux gevoerd door den Koopvaardij
schipper M. Ouendag. Constaterende het overlijden van den
schepeling Hermanus Buikhuizen van Harlingen gedurende de reis
luidende alsvolgt:
Wij ondergetekenden varende op het Nederlandsche Kofschip
Bordeaux komende laatst van Danzig en bestemd naar Harlingen,
verklaren als dat de persoon van Hermanus van Buikhuizen, zoon
van Hermanus Buikhuizen en van Riemke Johannes Brouwer beide
overleden te Harlingen de eerste den vierden Maart achttienhonderd
en zestig , de tweede den tienden October achttienhonderd en vieren
vijftig, op den achtentwintigsten Augustus achttienhonderd
vierenzestig omstreek acht uuren vanaf de fokkeraa in zee is
gevallen en niettegenstaande alles is bewerkstelligd het ons niet
heeft mogen gelukken genoemde persoon te behouden en deze also
zijn graf in de diepte heeft gevonden.
na gissing op 55 13" noorderbreedte
15 52" oosterlengte
v Greenwich, zeilende in de Oostzee, achtentwintig Augustus
achttienhonderd vierenzestig geteekend
SchipperM. Ouendag
StuurmanG. Zorgdrager
Matroos J. Bouwknegt"Of Hermanus (1844) echt voor het zeemansvak gekozen heeft, zal altijd de vraag blijven. Maar vanuit het weeshuis zullen de kinderen, die konden werken, wel aan het werk gezet worden en gelet op het beroep van hun vader in een havenstad als Harlingen zal op het zeemansvak wel aangestuurd zijn geworden. Want zijn broer Jacobus (1850) werd blijkbaar ook die richting opgestuurd en gelet op zijn prestaties op de School voor Wis en Zeevaarkunde te Harlingen, kan je niet zeggen, dat daar veel enthousiame uit sprak.

In de boeken van deze school staat het volgende over Jacobus Buikhuizen geschreven:
Jaar 1868-1869 Jacobus was 17 jaar oud, had 1 jaar gevaren en werd hier op 1 dec 1868 ingeschreven en vertrok weer op 28 jan 1969 om te werken als jongen bij kapitein Oldenburgen. Zijn gedrag was matig en zijn vatbaarheid weinig. Als vorderlingen werd genoemd: cijferkunst en inhoudsbepaling.
Jaar 1869-1870 Jacobus was 18 jaar oud en had hier 2 jaar gevaren. Werd op 3 nov 1869 ingeschreven en vertrok weer op 17 dec 1869 om te werken als jongen op het Kofschip Sophia. Zijn gedrag bleef matig en zijn vatbaarheid was hier tamelijk. Als vorderingen werd genoemd: cijferkunst en praktische meetkunst.

Verder is niets van het zeemansleven van Jacobus bekend. Volgens het bevolkingsregister van Harlingen moet Jacobus in 1871 naar Amsterdam gegaan zijn, maaraldaar is niets van een aankomst of verblijf bekend. Jacobus duikt pas in 1885 weer en is toen in jan 1885 ingeschreven, komende van Harlingen, in het bevolkingsregister bij zijn zus Geertje te Dordrecht, alwaar hij een maand later in febr 1885 is overleden.

------------------------


Hierna is het stil rond het zeemans gebeuren van de Buikhuizens en pas met Johannes Buikhuizen van 1929 kwam daar nieuw leven in. Johannes was vliegtuigmaker/waarnemer bij de luchtvaartdienst van de Koninklijke Marine en heeft hiervoor ook op het vliegdekschip De HM Karel Doorman gevaren. Zijn dochter Jenneke Buikhuizen heeft hierdoor blijkbaar voldoende zeelucht opgesnoven en heeft 31 jaar bij de Koninklijke Marine gediend. Ze verliet de marine met de rang van sergeant-majoor. Vervolgens is Jenneke niet onverdienstelijk in het schilderen van scheeps-gezichten/afbeeldingen.


Verder heeft Eltje Freerk (roepnaam Freek of Frederik) Buikhuizen nog gewerkt op een vissersboot en daarbij nog een flinke blessure opgelopen.

Freek Buikhuizen, links, aan het werk in de haven van Harlingen Freek werkman------------------------


Hierna hebben de Buikhuizens zich meer met de pleziervaart bezig gehouden

Harry zeilen 01 Harry zeilen02
Harry Buikhuizen, deeelnemer aan een zeilwedstrijd op zee in de buurt van Texel


Nogmeer pleziervaart


Jasper varen-01 Rineke varen01
Jasper houd flink de vaart erin en Rinneke vaart gezellig op haar gemak.
Of gewoon roeien met de riemen die je hebt.


Steve 1970varen01
Steve (1970 en wonende in AustraliŽ) aan het wild water varen

------------------------

Als u nog leuke nieuwtjes en weetjes hebt over Buikhuizens omtrent zee en water hebt, houdt de website zich zeker aanbevolen.

Thema voorblad

Buikhuizen en Dieren

Sport en spel

Contact

Kofschip-01
Tekening van een varend kofschip

Kofschip-02
Model van een kofschip
Freek ongeval
Freek Buikhuizen, ongeval op vissersboot
Leeuwarder Courant 22-04-1964