Stamboom Buikhuizen
Voorwoord

Hoofdpagina

En zo is het gekomen tot deze website.

Enige decennia geleden was ik in mijn eigen stamboom met de naam van Rijn geÔnteresseerd geraakt en begon met een onderzoek, wat mij nog steeds blijft boeien en nog steeds mee bezig ben.
Tot enige jaren geleden dacht mijn vriendin Anneke Buikhuizen te Amsterdam, dat de naam Buikhuizen buiten het gezin van haar vader Hermanus (1902)nauwelijks verder voorkwam. Oke, er moest nog een professor Buikhuizen ( gedacht werd in de richting van de geneeskunde, maar later bleek, dat Wouter Buikhuisen te zijn: professor in de crimologie ) ergens rondlopen, maar verder kon zij andere Buikhuizens niet voor de geest halen. Haar vader Hermanus heeft het zelden of nooit over verdere familie Buikhuizen gehad en het is mij later ook opgevallen bij ontmoetingen en gesprekken met Buikhuizens, dat de Buikhuizens in het algemeen buiten hun gezin en direkte familie leden weinig tot heel weinig over andere Buikhuizens weten en wisten.
Tot enige jaren geleden ene Harry Buikhuizen, toen nog wonende in Dordrecht, kontakt had gezocht met de broer van Anneke, Hans Buikhuizen (geboren Hermanus. Dus toch meer Buikhuizens in Nederland dan gedacht werd.. Mijn interesse was gewekt.
Al was het meer uit joligheid, bezocht ik het Archief van Amsterdam voor het napluizen van informatie over mogelijke Buikhuizens. En zie daar: de grootvader van Anneke is getrouwd in Amsterdam en zo rolde het info-balletje verder.

Gaanderweg merkte ik, dat ik zeker niet de enige was, ook niet de eerste, die in de stamboom van de Buikhuizens gedoken was.
Voor een goede start ontving ik veel informatie en overzichten van Harry Buikhuizen, Cees Buikhuisen en zijn zwager Henk Laurier, Janny Zondervan en Marieke Buikhuisen. Verder bleek Esther Buikhuizen al een site voor Buikhuizens op Hyves gezet te hebben. Later kwam ik ook in contact met Tjarda de Boer uit Friesland, doordat ene Albertje Buikhuizen met een Anne de Boer was getrouwd. Als zij met haar stamboom in de archieven bezig was, dan heeft zij vaak ook naar Buikhuizens gezocht en heb veel goede informatie van haar mogen ontvangen. Ik dank ook allen, ook hen die ik niet genoemd heb, voor al die informatie en het gestelde vertrouwen.

Op al die informatie ben ik verder gaan bouwen en onderzoeken met als resultaat: het opzetten van deze website.


In mijn verhaal spreek ik voor het gemak over de Buikhuizens, maar hier bedoel ik ook de Buikhuisens met een s. En zover ik de Buikhuizens met s of z ben tegengekomen, zelfs in AustraliŽ, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika, zijn het allemaal nazaten van die ene Luurt Hendriksz Buikhuis.
Doch het lijkt erop dat er in het voormalige Nederlands IndiŽ rond 1800 Buikhuizens hebben geleefd, die blijkbaar niet de bekende Luurt als stamvader hebben. Nader onderzoek volgt.

De website is al aardig volwassengeworden en alle mij bekende Buikhuizens en buikhuisens hebben hun eigen pagina. Daarnaast zijn er nog pagina's met aardige wetenswaardigheden omtrent de Buikhuizens Alleen de informatie van de laatste generaties zij nog bij de registers van de burgelijke stand en het Bevolkings Register en nog niet beschikbaar ter inzage. Het valt mij op, dat ik meer weet over de voorouders dan over de Buikhuizens van de laatste generatie, ondanks dat de communicatietechnieken stukken beter zijn en een hoop, vooral van de jongeren, van internet te halen valt. Kreeg je met Buikhuizen zoeken op Google nog 1000 tot 1200 zoekresultaten (waarvan 80%-90% over de stellingen van Wouter Buikhuisen ging en blijkbaar velen daarover een mening op internet menen te moeten ventileren) krijg je nu al ruim 22.000 zoekresultaten. Maar zeker niet alles is van internet te halen en hoop toch meer informatie van u te kunnen krijgen om het beeld der buikhuizens compleet te krijgen. Voor het doorbladeren dient voor het vinden van broers en zusters van de betreffende Buikhuizen eerst weer naar de vader teruggebladerd moeten worden. Zodra alle Buikhuizens met hun eigen pagina op deze vermeld staan zal aan de verbetering van deze website gewerkt worden.

Daar ik zelf pas begonnen ben met een website te maken, claim ik zeker niet alle wijsheid in pacht te hebben en alle informatie, kennis en hulp tot het verbeteren van deze website is zeker welkom. Vooral voor het maken van een foto-gallerij bijvoorbeeld ben ik op zoek naar de juiste kennis hiervoor.

Ook ben ik geÔnteresseert naar al die mooie en intressante verhalen, die in alle famillies van de Buikhuizens vaak, en soms in den treure, vertel worden. Schrijf deze verhalen eens op en stuur, danwel mail, deze naar mij toe kan ik deze verhalen op deze website zetten. Maakt de site toch weer leuker.

Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Jasper Buikhuizen (1950)naar aanleiding van het stukje in de Leeuwarder Courant van 13-12-1956.
De zesjarige Jasper zorgde in Harlingen voor grote ongerustheid, doordat vriendjes hem het laatst na het verlaten van de school aan de waterkant van de Oostersingel hadden gezien. Er werd vruchteloos naar hem gezocht. Begrijpelijk, want Jasper zat gewoon thuis.De maker van deze website:

Ben van Rijn.
Tel.: 06-48231050
e-mail: oom_ben@hotmail.com


De maker besteedt de grootste zorg aan de juistheid van de informatie, maar wilt niet uitsluiten, dat er mogelijke vergissingen en onvolkomenheden op de site voor kunnen komen. De maker juicht het toe, om hierop attent gemaakt te worden.
De bezoeker beziet verder deze site voor eigen risico en de maker is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door de bezoeker, in de ruime zin van het woord.

Informatie uit deze website mag door derden enkel en alleen voor persoonlijk gebruik met bronvermelding gebruikt worden.


Index op naam of geboortedatum

Verhalen

Geschiedenis archieven

Schematisch overzicht

Luurt Hendriksz Buikhuis

vragen wachten op antwoorden

Contact