Stamboom Buikhuizen
Vragen waarop nog een antwoord gezocht wordt.

Hoofdpagina

Op deze pagina worden punten genoemd, die nog een antwoord behoeven

Een onderzoek naar een stamboom zal in principe altijd doorgaan en bij gevonden antwoorden komen er vaak nog meer vragen om te beantwoorden. Hierbij wordt er zo veel mogelijk bewijs en/of zekerheid gezocht, om informatie als correct te kunnen weergeven.
Ik hoop dat u mij met de onderstaande vraagpunten kan helpen het goede antwoord te vinden. Ik hou mij ten zeerste aanbevolen.

Hermanus Buikhuizen (1925) te Meppel moet in de oorlog in het verzet gezeten hebben.
Ook zijn zus Gerritdina (1923) moet connecties met het verzet gehad hebben.
Wie kan mij daar meer over vertellen.Derhalve wie kan mij vertellen bij welke Buikhuizen de onderstaande informatie hoort?


-- wed. Buikhuizen
Leeuwarder Courant 20-03-1908
Notaris Okkinga te Harlingen zal woensdag maart 1908, 's avonds 8 uur, in de ,,Korenbeurs" aldaar, veilen: o.a nr 5 op de lijst bericht: Het huis met bovenwoning a/d. Vijverstraat 2 aldaar, groot 37 cA., tot 12 mei 1909 in huur: beneden bij T. Van Driester voor fl 1,10 en boven bij wed. Buikhuizen voor 95 cts. p.w.


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 12-08-1976 advertentie
"Af te halen 2 hondjes, D. Buikhuizen, Bartlehiem, tel. 05196-2203


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 04-09-1973 personeelsadvertenties
"Monsternemer gevraagd voor direct. Melkkontr. Ver. Baard. Inl. bij D. Buikhuizen, Oosterlittens."


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 16-03-1972
In een advertentie van de controle Ver. "Baard" wordt terstond een Monsternemer voor winsum en omgeving gevraagd. Inlichtingen en aanmeldingen bij D. Buikhuisen, Oosterlittens, tel. 05173-526


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 02-12-1976 personeels advertenties
"Monsternemer gevraagd, liefst omg. Winsum-Dronrijp. Controle vereniging Baard. Inl. D. Buikhuisen, Oosterlittens."


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 01-06-1977 personeels advertenties
"Gevraagd een monsternemer gevraagd, liefst omgefing Winsum. Contrôle Vereniging Baard. Inlichtingen bij D. Buikhuisen, Oosterlittens.


D. Buikhuizen Leeuwarder courant 16-10-1951
Wordt genoemd in een wedstrijd korfbal in de 3e klasse: Friso II - Blauw Wit en scoorde het derde punt voor Blauw Wit


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 29-11-1956
D. buikhuizen wordt genoemd in een ingezonden stuk inzake broedende eenden.


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 12-11-1971 - advertentie
Nette vrije staande woning met groot erf, geschikt voor recreatie. Te bevragen bij D. Buikhuizen, Bartlehiem 13.


D. Buikhuizen Leeuwarder Courant 30-05-1939
Hij won met zijn ploeg de 3e prijs van de ledenwedstrijd voor kaatsen van de kaatsvereniging Nij Libben te Birdaard in de jongenswedstrijd. Zijn broer IJ. Buikhuizen werd met zijn ploeg 1e.


D. Buikhuizen
Biedt op mrt 2008 op Marktplaats diverse Kreidler onderdelen aan
Woont te Sliedrecht - 06-24683351.


F. Buikhuizen Dordrechtsch Nieuwsblad di 08-04-1890 - tweede blad
Een jongespet, te bevragen bij F. Buikhuizen. Toulonschelaan (Eigen haard)


F. Buikhuizen Leeuwarder Courant 04-07-1977 - bericht zeeviswedstrijd
"De Harlinger juli feestweek is zaterdagmorgen geopend met een nationale zeehengelwedstrijd langs de westerzeedijk."
"De controleursprijs werd gewonnen door F. Buikhuizen".


F. Buikhuizen -- Leeuwarder Courant 09-06-1958
Bij de Friese atletiekkampioenschappen te Harlingen werd hij van HAC bij het hoogspringen voor heren 2e met 1,50 m
-- Leeuwarder courant 22-06-1959
Bij de Friese atletiekkampioenschappen te Harlingen werd hij van HAC bij het hoogspringen voor heren 3e met 1,55 ½ m


Freja Buikhuijzen
Op sehr.gut.nl heeft Freja Buikhuijzen gereageerd op een artikel inzake Mart Smeets (18-07-2007)


H. Buikhuizen Leeuwarder Courant - 06-03-1933
H. Buikhuizen werd in de jaarvergadering gekozen als bestuurslid op 4 maart 1933 van de Afdeling Birdaard-Wanswerd van Volksonderwijs


H. Buikhuizen, Leeuwarder Courant 11-03-1957
uit Bartlehiem F 28, bied in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 15-12-1941 een jonge geit en kerstkonijnen aan.


H. Buikhuizen, Leeuwarder Courant 11-03-1957.
Hij bied in een advertentie een eiken kabinet, een bromfiets met windscherm en een leren jas aan. Bartlehiem F 28.


H. Buikhuizen, Leeuwarder Courant 23-08-1923
Hij wordt genoemd als aanspreekpunt in een advertentie voor de gezamelijke aankoop van turf te Bartlehiem voor levering van pl. M. 160.000 boven Groninger Baggelaar.


H. Buikhuizen Leeuwarder Courant 05-06-1943
" HARLINGEN, 4 juni, De hengelsportvereniging ,,DE Voorn" hiled Hemelvaartsdag haar eersten vischwedstrijd in het seizoen in de de dijkvaart bij Kimswerd. De uitslag luidt als volgt: 10e H. Buikhuizen."


H.J. Buikhuizen Leeuwarder Courant 07-09-1984
In Hilversum zijn geslaagd voor het diploma "Ondernemer"van de Kader- en Ondernemingsopleiding voor het bouwbedrijf de volgende cursisten: voor de afd. B en U, o.a. J Buikhuizen, Harlingen.


H.J. Buikhuizen Leeuwarder Courant 25-05-1987 - Uitslag HT-race
In de klasse "Ongemeten ronde en platbodemjachten met een lengte waterlijn tot vijftien meter" werd H.J. Buikhuizen uit Harlingen 4e met de Vrouwe Hendrikje


J. Buikhuizen Leeuwarder Courant 11-09-1950
"Het troepentransportschip "Goya, dat vermoedelijk 23 september te Amsterdam zal binnenlopen, brengt voor Friesland de volgende passagiers mee:" o.a. dus J. Buikhuizen uit Harlingen.


J. Buikhuizen Leeuwarder Courant 06-04-1957
Inzake zijn vertrek naar Nieuw Zeeland met D. Buikhuizen, roepen zij een hartelijk vaarwel toe aan familie, vrienden en bekenden.


Janneke Buikhuizen
Was de eerste Harlinger dame bij de 31e 2 km zwemtocht op 3 sept 2000 bij de recreanten in 43.28.


Janneke Buikhuizen
Volgens: Harlinger Courant 17 augustus 1976 - Margreet Bekius en Janneke Buikhuizen betwistten elkaar in een felle sprint om als eerste Harlingse te finishen. Het was uiteindelijk Janneke Buikhuizen die een handbreedte eerder aantikte in 41.12.0 min.


Janneke Buikhuizen
staat op de 27e plaats met 53.30 van de 35e 2 km zeezwemtocht z.v. De Vikings te Harlingen op 22 aug 2004 recreatiezwemmen


Janneke Buikhuizen
Is zij inderdaad dedochter van Hendrik Jacob Buikhuizen x Henny de Vries en kleindochter van Johannes (20-04-1903)


Johannes Buikhuizen Leeuwarder Courant 22-08-1939
onder de kop "Leger en Marine"
"Door den Commissaris der Koningin in Friesland is aan onderstaande ingeschrevenen voor den dienstplicht der gemeente Ferwerderadeel, lichting 1940, voorgoed vrijstelling van den dienstplicht verleend wegens broederdienst: o.a. Johannes Buikhuizen te Hallum."


Jolanda Buikhuizen Leeuwarder Courant 13-07-1995
Aan het Friesland College MBO-Administratie en Dienstverleing afdeling meao, zijn de volgende kandidaten geslaagd: voor secretariële richting o.a. Jolanda Buikhuizen, Heerenveen


Joyce Buikhuizen
Bericht op internet van 10-04-2006.
Joyce deed mee aan Pre-University College project aan de Universiteit Leiden en was geslaagd. Diplomauitreiking was op donderdag 6 april 2006.


K. Buikhuizen Leeuwarder courant 15-11-193
Examen Middenstands-diploma - Algemene Handelskennis. Gisteren zijn te Harlingen geslaagd voor het speciaal examen: o.a. mej.K. Buikhuizen Leeuwarder Courant 16-11-1938
Geslaagd voor het middenstandsdiploma van den cursus ingesteld door de middenstandsverenigingen te Harlingen.


K. Buikhuizen
vrouw van B. de Groot, overleden
Wordt genoemd bij een overl.adv. van Hein Bouke de Groot (ov 09-02-1987, Harlingen) . Leeuwarder Courant 11-02-1987


K. Buikhuizen Leeuwarder Courant, 15-11-1994 - kop: Burgerlijke Stand
Leeuwarden, 25 okt-4 nov; overleden: K. Buikhuizen, 84 jr, g.g.m. B. de Groot.


M. Buikhuizen, Leeuwarder courant 22-06-1976
Rijksscholengemeenschap Harlingen - Geslaagd voor het diploma mavo-4: o.a. M. Buikhuizen


Maarten Buikhuizen
is werkzaam bij ePearle ( internet site van Pearle) Deed mee met een panneldiscussie onder leiding van Felix Meurders inzake internet verkoop.


Maarten Buikhuizen
Volgens info schoolbank.nl: geb.jaar 1960; scholen -
Brinkschool, Haren 1966 - 1972
Maartenscollege, Haren 1972 - 1974
Haagse Montessori Lyceum (HML ), Den Haag 1974 - 1978
HTS Wegastraat, Den Haag 1978 - 1983


Maarten Buikhuizen
Staat op de site: www.financieel-management.nl
Met de kop: How IT supports Heineken's High Performance Strategies by Maarten Buikhuizen
As a true global player Heineken needs continous innovation and cultural transformation in both mature and emerging beer markets. This goes beyond the numerous M&A's. Learn from Maarten Buikhuisen, Heineken's Regional IT Director, how their IT strategy plays a significant role in both the daily complex business support as well as in the expected value creation of the company


R. Buikhuizen -- Leeuwarder Courant 21-06-1976
Aan het Fries Avondcollege zijn geslaagd voor het Mavo-diploma: Te Harlingen o.a. R. buikhuizen


R. Buikhuizen -- Leeuwarder Courant 28-06-1983
Aan de Christelijke Scholengemeenschap Zwettepoort in Leeuwarden zijn geslaagd voor gediplomeerde bejaardenverzorgster: o.a. Rineke Buikhuizen.


R. Buikhuizen Leeuwarder Courant 04-01-1986 - rouw advertentie
Zij wordt genoemd bij het overlijden van Tjitze Leendert, 16 jr. als vrouw van H. v.d. Honing met kind Peggy, wonende te Heerenveen


Johs Buikhuizen
Leeuwarder Courant 22-07-1939
Op de jaarlijksche school- en volksfeest te Birdaard (20 juli) behaalde hij de volkspelen voor ongeh. Heeren de 1e plaats.


Voorwoord

Geschiedenis archieven

Schematisch overzicht

Luurt Hendriksz Buikhuis

Contact