Stamboom Buikhuizen
Zo begon het

Hoofdpagina

En in het beginne was er een Beukhuis

In het trouwboek van Obergum (dtb Obergum, 343 - arch.Groningen)staat geschreven, dat Hinderik Beukhuis met Sijpke Luirts, beiden van Obergum trouwde op 07-04-1771. Buiten deze aankondiging in het betreffende DTB-register (doop-trouw-begraven)heb ik tot op heden niets meer kunnen vinden over deze Hinderik Beukhuis.


trouw Hinderik 1771
Trouw inschrijving Hinderik Beukhuis 1771


Wel staan nog in dit DTB-boek van Obergum de geboorte van zijn drie kinderen ingeschreven:

- op 10-01-1773 te Obergum (dtb Obergum, 343 - arch.Groningen)
Lijzabeth Beukhuis, dochter van Hindrik Beukhuis en Sijpke Luirts
- op 18-06-1775 te Obergum (dtb Obergum, 343 pag. 15 - arch. Groningen)
Luirt Beukhuis, zoon Hindrik Beukhuis x Sypke Luirts
- op 06-09-1778 te Obergum - dtb Obergum, 343 pag. 18V - arch.Groningen
Harm Beukhuis, zoon van Hindrik Beukhuis en Sijpke Luirts


doop lijzabeth 1773
Doop inschrijving van Lijzabeth Beukhuis 1773


doop Luirt 1775
Doop inschrijving van Luirt Beukhuis 1775


doop Harm 1778
Doop inschrijving van Harm Beukhuis 1778


Obergum is heden een wijk van de stad Winsum boven de stad Groningen.

Verder is in de provincie Groningen niets meer van de naam Beukhuis terug te vinden. Ook niet op haar website bij het betreffende onderdeel naar onderzoek voorouders.

Op een of andere manier is zijn zoon Luurt Beukhuis (later beter bekend als Luurt Hendriksz Buikhuis) in Dordrecht terechtgekomen en mag de stamvader van de Buikhuizens genoemd en beschouwd worden.

Voor zover de autheur van deze site en onderzoeker van de stamboom Buikhuizen, Buikhuizens geschreven met s of z, heeft gevonden, zijn tot op heden alle Buikhui(s)(z)ens nazaten van Luurt Hendriksz Buikhuis

Voorwoord

Index op naam of geboortedatum

verhalen

Geschiedenis archieven

Schematisch overzicht

Luurt Hendriksz Buikhuis

vragen wachten op antwoorden

Contact